ماهی تشنه لب

باور کن! هرکس که کاري مي‌کند، هر قدر هم کوچک، در معرض خشم ‏کساني‌ست که کاري نمي‌کنند. هر کس که چيزي را مي‌سازد، حتي لانه‌ي فرو ريخته‌ي يک جفت قمري را، ‏منفور همه‌ي کساني‌ست که اهل ساختن نيستند. و هر کس که چيزي را تغيير مي‌دهد ، فقط به قدر جابه جا کردن ‏يک گلدان، که گياه درون آن، ممکن است در سايه بپوسد و بميرد، بايد در انتظار سنگباران همه‌ي کساني باشد که ‏عاشق توقف‌اند و ايستايي و سکون.‏ (سخني از يك بزرگ)

دی 87
4 پست
آذر 87
4 پست
آبان 87
8 پست
مهر 87
3 پست
بیماری
1 پست
خواهرم
1 پست
سرطان
1 پست
اکرم
1 پست
زجرمویه
1 پست
هدف
1 پست
باطل
1 پست
حق
1 پست
توجیه
1 پست
بوش
1 پست
الزیدی
1 پست
اعدام
1 پست
اخلاق
1 پست
آجرلو
1 پست
محصولی
1 پست
رضازاده
1 پست
لاریجانی
1 پست
کردان
2 پست
استیضاح
1 پست
ورزش
1 پست
فروتن
1 پست
تاریخ
1 پست
علم
1 پست
اقتصاد
1 پست
سینما
1 پست
نوری_زاد
1 پست
رانندگی
1 پست
خرگوش
1 پست
لاک_پشت
1 پست
ارتش
1 پست
چرا
1 پست
انتخابات
1 پست
آمریکا
1 پست
اوباما
1 پست
مک_کین
1 پست