آقای کردان، شهر بی دفاع؟

 امروز جلسه استیضاح آقای کردان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد و فکر می کنم یکی از جلسات پرجاذبه و پرشنونده رادیو مجلس، ثبت شد. در محل کار من که بطور معمول صدایی از اتاق ها بیرون نمی آید، از اغلب اتاق ها صدای رادیو مجلس به گوش می رسید. شاید بارزترین موضوعی که در نمای کلی این جلسه بیش از دیگر مسائل خودنمایی می نمود، بی دفاع بودن آقای کردان به معنای تام و تمام بود. ایشان نه مدافعی داشت و نه خود توانست دفاع مناسبی از خودش انجام دهد. آقای کردان که در این کارزار به تنهایی در مقابل استیضاح کنندگان ایستاده بود، به قدری ناتوان جلوه نمود که فکر می کنم بخش قابل توجهی از کسانی که بر این باور بودند که ایشان می تواند در کارشان موفق باشند، نیز به این نتیجه رسیدند که تمام ماحصل تجارب سی ساله اقای کردان در مناصب مهم و بویژه تجربه صداو سیمایی ایشان ، تنها در چند دقیقه آغازین صضحبت هایشان تاثیرگذار بود (هرچند کم رنگ) و در ادامه جملات ایشان خود تبدیل به مباحثی علیه خودشان گردید. تلاش آقای تشبیه خود به شهیدبهشتی بسیار ناشیانه و ابتدایی بود. ایشان در ابتدای سخنانشان با اشاره به سخنان مقام رهبری مبنی بر این که (نقل به مضمون) در جلسه استیضاح، از دولت کسی حضور نداشته باشد و آقای کردان خودشان بروند و به وظیفه شان عمل کنند، تلاش کردند تا از این عبارت به نفع خود استفاده کنند ( هرچند ایشان گفتند که اظهارات رهبر انقلاب در هفته دولت – اوایل شهریورماه سال جاری – بیان شده و بنظر می رسد در صورت صحت این نقل قول، استیضاح از ابتدای وزارت آقای کردان از دیدگاه مسئولین نظام امری حتمی بوده است). آقای کردان در دقایق پایانی سخنانشان، نامه دفتر آقای رئیس جمهور را مبنی بر این که عدم حضور آقای احمدی نژاد بنا به توصیه مقام رهبری نبوده است، تلاش کردند شبهه ای را که از اظهارات خودشان بوجود آمده بود، را پاک کند. آقای کردان، تقریباً هیچ اشاره ای به موارد مورد اعتراض استیضاح کنندگان نکرد. آقای کردان تلاش کردند با نام بردن از همسر و فرزندانشان و مظلوم نشان دادن آنها، فضایی عاطفی ایجاد کند. البته ایشان بسیار ناشیانه این کار را کردند که مورد اعتراض آقای نوباوه نیز قرار گرفت. آقای کردان در مجموع تاکتیک نامناسبی را برای دفاع در پیش گرفتند و البته نکته مهم این بود که ایشان هیچ سپری برای دفاع نداشتند و استعفاء می توانست تاحدود، بسیار اندکی، از تبعات مسائلی که در طول سه ماه گذشته گریبان گیر آقای کردان بودند را کاهش بدهد.

/ 0 نظر / 12 بازدید