اخلاق سیاسی چیست؟

در جلسه رای اعتماد آقای محصولی سرکار خانم آجرلو (نماینده کرج) که به عنوان مخالف ثبت نام کرده بودند، حدود 12 دقیقه در تعریف از آقای محصولی صحبت کرده و برای مخالف نشان دادن خود چند سئوال را در خصوص برنامه های آقای محصولی پرسیدند. با توجه به این که مخالف رای اعتماد به وزارت یک فرد به معنای نپذیرفتن تصدی فرد موردنظر برای تصدی این پست بوده و فرد مخالف، بایستی رای منفی علیه وزیر پیشنهادی بدهد، مگر آن که با صحبت های وزیر پیشنهادی، رئیس جمهور و یا نمایندگان موافق وزیر پیشنهادی قانع شده باشد، و با عنایت به این که آقای محصولی تقریباً اشاره چندانی به سئوالات مورد اشاره خانم آجرلو نداشته و سایر موافقان و حامیان آقای محصولی نیز در این رابطه صحبت نکردند، حالا باید این سئوالات مطرح شود که:

آیا خانم آجرلو مخالف وزارت آقای محصولی بودند و اگر بالفرض رای گیری در ابتدای جلسه صورت می گرفت، ایشان علیه وزارت آقای محصولی رای می دادند؟ اگر پاسخ مثبت باشد مشخص است که خانم آجرلو از چه توان استدلالی برخوردار هستند که با اظهارات نیم بند آقای محصولی در خصوص سئوالات خودشان قانع شده اند و اگر رای منفی باشد ایشان صداقت و اخلاق را رعایت نکرده و با وجود موافقت با وزارت آقای محصولی ، تلاش کرده اند تا زمینه اظهارنظر مخالفان واقعی آقای محصولی را ضایع کنند و معنای این عمل تقریباً بداخلاقی سیاسی است نه زیرکی.

چنانچه چنین اقدامی از سوی مخالفین آقای محصولی صورت گرفته بود، خانم آجرلو چه واکنشی داشتند؟ شاید خوب باشد از یک تمثیل استفاده کنیم. ما ایرانی ها منافع خودمان را بر همه چیز ترجیح می دهیم و افراد هرچه به ما نزدیک تر باشند، محق تر هستند و به عبارت بهتر ملاک سنجش حق و باطل، ذات حق نیست بلکه نسبت ما با افراد موردنظر هستند. اگر پسر ما و یا برادر ما و یکی از اعضای ذکور خانواده ما، عاشق دختری شده و یا متلکی به دختری بگوید، حتی اگر در ظاهر ناراحت هم بشویم، در خلوت پوزخندی زده و کار او را نشانه بزرگ شدن، جسارت، علاقه به زندگی دانسته و این عمل را به گونه ای مثبت تعبیر می کنیم ولی اگر این ابراز علاقه و یا متلک گویی را فرد دیگری به دختر، خواهر و یا یکی از نزدیکان مونث ما انجام دهد، آن را نشانه بی فرهنگی، نداشتن تربیت خانوادگی و ... دانسته و منفی ترین تعابیر را در باره آن بکار می بریم. متاسفانه این قضاوت های یک طرفه در بسیاری از شئوون زندگی ما جریان داشته است. نمی دانم در مجالس سایر کشورهای جهان نیز این گونه اعمال صورت می گیرد یا نه؟ ولی ما که مدعی اخلاق سیاسی سالم هستیم، نباید این رفتارها را داشته باشیم.

 

/ 0 نظر / 13 بازدید