حمایت راهنمائی و رانندگی از لاک پشت ها

داستان مسابقه خرگوش و لاک پشت، داستان جالبی است که شاید بتوان در بسیاری از فرهنگ های ملل جهان نمونه هائی از آن را یافت. هرچند پیروز شدن لاک پشت در این مسابقه بیشتر به تمثیل مانده و چندان واقعی جلوه نمی کند، لیکن بنظر می رسد در زندگی واقعی نیز لاک پشت ها اغلب پیروز میدان هستند. اگر در بزرگ راه ها و خیابان های تهران رانندگی کرده باشید، دو گروه از رانندگان بیشتر از دیگران نمود دارند. یک دسته رانندگانی هستند که با سرعت بالا رانندگی کرده و مانند خرگوش بدنبال فرار از تله ترافیک هستند. اغلب این رانندگان را جوانان تشکیل می دهند. دسته دوم رانندگانی هستند که همانند لاک پشت با حداقل سرعت ، در اغلب مواقع بسیار کمتر از حداقل سرعت مجاز ، رانندگی می کنند. این دسته که اغلب آنها را خانم ها، میان سالان و افراد مسن و کسانی که ترجیح می دهند به جای چرت زدن در خانه، خستگی خود را در هنگام رانندگی برطرف نمایند، اغلب در لاین های سرعت و سبقت رانندگی کرده، چشم و گوش خود را در برابر چراغ و بوق رانندگانی که خواستار احقاق حقوق خود بوده و می خواهند تا این افراد در لاین حداقل سرعت رانندگی کنند، می بندند. رانندگان دسته اول وقتی در تله دسته دوم قرار می گیرند، هیچ چاره ای جز خلاف کردن و سبقت از سمت چپ ندارند چرا که هرچه هم تلاش کنند، لاک پشت ها تمایلی به خالی کردن میدان نخواهند داشت. حالا ببینیم راهنمائی و رانندگی در این میدان جنگ و رقابت چگونه برخورد می کند. بطور معمول افسران محترم، جوانان (رانندگان دسته اول) را گیر می اندازند و بسرعت حکم محکومیت آنها را صادر کرده و اجرا می کنند. این رانندگان نیز به دلایل مختلفی مانند عجله داشتن، بی فایده دانستن بحث با افسران راهنمائی ورانندگی و .. ، از جدل اجتناب می کنند. در مقابل تصور کنید که یک افسر محترم راهنمائی و رانندگی خودروی یکی از لاک پشت ها را متوقف کند (که بسیار بندرت اتفاق می افتد). اولاً باید بتواند خلاف این راننده محترم را به وی ثابت کند (رانندگی با سرعت کمتر از حد مجاز در بزرگراه یا مسدود نمودن مسیر حرکت سایر خودروها ) که بطور معمول طرف مقابل آن قدر استدلال خواهد کرد که افسر محترم از کار خود پشیمان شود و تا آخر عمر خدمتی خود از تکرار این خطا پرهیز کند. ثانیاً اگر افسر جرات کرد و برگ جریمه صادر کرد، برخلاف رانندگان دسته اول که حداکثر یک نق کوچکی می زنند، با اعتراض پردامنه و گاهی ناله و نفرین دسته دوم مواجه خواهند شد. ثالثاً زمان متوقف کردن، تذکر دادن، جریمه کردن و خاتمه عملیات در مورد یک خرگوش اغلب به یک یا دودقیقه ختم می شود ولی در مورد یک لاک پشت این زمان چند برابر خواهد شد. شاید اگر روزی ترافیک تهران بدرستی بررسی شده و آسیب شناسی شود، نقش لاک پشت ها در ایجاد ترافیک و کند کردن سرعت تردد در بزرگراه ها و خیابان ها بسیار بسیار بیشتر از خرگوش ها است ولی یقین دارم که هیچ کس پیدا نخواهد شد که شهادت بدهد افسران محترم راهنمائی رانندگی با لاک پشت ها بیشتر از خرگوش ها برخورد کرده اند. این جمله معروف علی کریمی که گفته بود « علی دایی را خدا بغل کرده و یک ماچش هم کرده است» را من این گونه تغییر می دهم که « افسران راهنمایی و رانندگی رانندگان لاک پشت صفت را دهها بار ماچ می کنند چرا که بخوبی می دانند از پس آنها برنخواهند آمد و در عوض از خرگوش ها انتقام می گیرند».

/ 0 نظر / 9 بازدید