انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

نوشته زیر را حدود شش ماه قبل نوشتم و هر چند با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا، بسیاری از نکات ابهام که در بررسی این انتخابات مطرح بود، رفع شده ولی بنظر می رسد می توان بازهم در این باره سخن گفت.

امیدورام  بتوانم مطالب بعدی در این باره را تا قبل از برگزاری انتخابات بنویسم.

انتخابات ریاست جمهوری آمریکا

در هفته های اخیر ، مباحث مربوط به انتخابات ریاست جمهوری  آمریکا بخش عمده ای از توجه محافل سیاسی را بخود جلب کرده است زیرا نتایج این انتخابات بر رویکرد دولت واشنگتن در طول سال های 2008 تا 2016 تاثیر گذار خواهد بود و این امر به معنای لزوم توجه سایر کشورهای جهان به این انتخابات، پیش بینی وضعیت های احتمالی و اتخاذ رویکردهای مناسب جهت استفاده از فرصت ها و مقابله با تهدیدات احتمالی ناشی از هر یک از گزینه های احتمالی خواهد بود.

در شرایط کنونی که بنظر می رسد سناتور مک کین به عنوان کاندیدای اصلی جمهوری خواهان برگزیده شده و رقابت بین اوباما و خانم کلینتون ادامه دارد، علیرغم مسائل و مباحث مربوط به وضعیت عراق و تلاش دمکرات های برای استفاده از این سوژه برای رسیدن به کاخ سفید بنظر می رسد هنوز جمهوری خواهان برنده نهایی انتخابات دسامبر 2008 خواهند بود و موفقیت هر یک از دو گزینه اصلی دمکرات ها با سناتور مک کین تقریباً با ناکامی مواجه خواهد شد.

با توجه به این که بنظر می رسد رویکرد برخی نهادهای مطالعاتی و ... در داخل کشور تاکید بر پیش بینی انتخاب کاندیدای دمکرات ها (بویژه خانم کلینتون ) می باشد و من این رویکرد را نادرست دانسته و معتقدم که برخوردهای غیرواقع بینانه و شعارمحوری با مسائل دیپلماسی (همانند هر مبحث علمی دیگر) نتیجه ای جز شناخت غلط از مسائل و اتخاذ راهکارهای نادرست و اشتباه نخواهد داشت، تلاش می نمایم یا دلایل اعتقاد خود را تبیین نمایم.

عوامل تاثیر گذار بر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا ، همانند هر انتخابات دیگری را می توان به سه گروه عوامل خارجی (فضای بین المللی و منطقه ای) ، داخلی (فضای داخلی کشور آمریکا ) و ویژگی های فردی کاندیداها تقسیم نمود.

1 -  عوامل خارجی :

این عوامل را به متغیرهای اطلاق می کنم که عمدتاً کانون وقوع آنها در خارج از حوزه انتخابات صورت می پذیرد لیکن بطور مستقیم و یاغیرمستقیم بر نتایج انتخابات تاثیرات قابل ملاحظه ای را برجای می گذارد. در ذیل به بررسی عوامل خارجی تاثیرگذار بر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا می پردازم:

1 1  : تحولات عراق:

بطور قطع و یقین موفقیت دولت بوش در خصوص پرونده عراق منجر به بهبود وضعیت جمهوری خواهان خواهد گردید و انتقادات دمکرات ها از برنامه های دولت بوش را به عنوان مباحث تبلیغاتی بنمایش خواهد گذاشت، لیکن بنظر می رسد درصورت وخامت اوضاع عراق و ظهور مجدد ناآرامی ها ( که احتمال زیادی برای این وضعیت متصور نمی باشم ) بیشتر از ثبات عراق، دمکرات ها را به چالش خواهد کشید. زیرا بطور معمول سابقه دمکرات ها در مقابله با تحولات این چنینی نامناسب تر از سابفه جمهوری خواهان بوده است و از سوی دیگر برنامه های ارائه شده کاندیداهای دمکرات برای حل مسئله عراق ، بیشتر اصلاحیه هایی بر طرح کلی جمهوری خواهان و دولت بوش بوده اند تا تغییر کلی رویکرد. باید درنظر داشت که از یکسو تغییر کلی رویکرد دولت واشنگتن در قبال مسئله عراق نه تنها غیرممکن ( و یا حداقل نیازمند تحمل هزینه های بسیار سنگین در داخل و خارج آمریکا) بوده و دمکرات ها در قبال این مسئله در موضع انفعالی قرار دارند، از سوی دیگر طرح بیش از حد و بزرگ نمایی مسئله عراق در افکار عمومی آمریکا، سوق دادن آنها بر این امر خواهد بود که مباحث مربوط به سیاست خارجی ایالات متحده مقدم بر سیاست داخلی می باشند و این امر بنفع جمهوری خواهان خواهد بود و سابقه مک کین در ویتنام بر این روند خواهد افزود.

ادامه موضوع را در روزهای آتی پی خواهم گرقت اگر نفسی باقی بماند.

 

/ 0 نظر / 9 بازدید