برنده ماجرای کردان کیست؟

البته من یک احتمال را برای قضیه آقای کردان متصور هستم و بر این اندیشه هستم (هنوز در شک و تردید هستم) که در این ماجرا بیشتر از آقای احمدی نژاد، آقای لاریجانی بازنده بودند، زیرا : آقای کردان بیشتر به راست سنتی نزدیک است تا راست تندرو و آقای لاریجانی از چهره های شاخص راست سنتی بوده و آقای احمدی نژاد از افراد شاخص راست تندرو می باشند. آقای کردان سال ها معاون مالی- اداری آقای لاریجانی بوده اند ولی سابقه همکاری ایشان با آقای احمدی نژاد (علی الظاهر) تنها سه ماه است. آقای کردان جزو دسته موسوم به ساروی ها است و آقای لاریجانی از افراد شاخص این دسته می باشد. اگر آقای لاریجانی در انتخابات آینده، کاندید شوند، یکی از ابزارهای محتمل برای تخطئه ایشان، حضور آقای کردان در زمره افراد نزدیک به ایشان خواهد بود ولی آقای احمدی نژاد چنین مسئله ای را نخواهند داشت.

/ 0 نظر / 10 بازدید